Jazyková škola
Nové Město nad Metují

/dalsi-informace/zkousky/
Jazykvá volba - Česky Jazykvá volba - Anglicky Jazykvá volba - Francouzsky Jazykvá volba - Německy Jazykvá volba - Rusky


Další informace đ

ZkouškyPřijímací zkoušky

Brzy bude doplněno...Maturita

Brzy bude doplněno...KET

Brzy bude doplněno...PET

Brzy bude doplněno...First

Zkouška Cambridge First (dříve FCE - First Certificate in English)

Testuje vaši angličtinu v 5 částech:

 • Reading
 • Use of English - tyto 2 části jsou spojeny do jedné, ale hodnotí se každá zvlášť
 • Writing
 • Listening
 • Speaking – vše na úrovni B2 (podle Společného evropského referenčního rámce)

Každá část se podílí na výsledcích 20%.


1. a 2. část: Use of English a Reading (1hod 15min)
Use of English:
 • První část (Multiple-choice cloze) - test s výběrem možností | 8 otázek, každá za 1 bod
 • Druhá část (Open cloze) - doplňování textu bez výběru možností | 8 otázek, každá za 1 bod
 • Třetí část (Word formation) - tvoření slov | 8 otázek, každá za 1 bod
 • Čtvrtá část (Key word transformation) - přepisování vět | 6 otázek, každá za 2 body

Maximální počet bodů: 36


Reading:
 • Pátá část (Multiple choice) - text se 6 otázkami s výběrem – každá otázka za 2 body
 • Šestá část (Gapped text) - doplňování vynechaného textu s výběrem možností - 6 otázek, každá za 2 body
 • Sedmá část (Multiple matching) - 10 otázek, každá za 1 bod

Maximální počet bodů: 34


3. část: Writing (1hod 20 min)
 • První část: esej v rozsahu 140-190 slov
 • Druhá část: výběr ze tří různých témat a pěti slohových útvarů: článek | email/dopis | esej | zpráva | recenze
  v rozsahu 120-180 slov

 • Maximální počet bodů: 40 (20 + 20)


  4. část: Listening  (cca 40 min)
 • První část: (Multiple choice) - 8 různých úryvků, u každého otázka se třemi možnostmi, každá za 1 bod
 • Druhá část: (Sentence completion) - monolog | 8 vět na doplnění, v každé větě mezera pro 1-3 slova, každá za 1 bod
 • Třetí část: (Multiple choice) - 5 souvisejících monologů, ke každému je třeba vybrat jednu větu, každá za 1 bod
 • Čtvrtá část: (Multiple matching) - rozhovor nebo dialog a 7 otázek se 3 možnostmi, každá za 1 bod

 • Maximální počet bodů: 30


  5. část: Speaking (14 minut pro pár - probíhá ve dvojicích výjimečně ve trojicích)
 • První část: odpovídáte na otázky zkoušejícího - 2 minuty
 • Druhá část: Minutové zodpovězení dvou uvedených otázek na základě dvou fotografií a zodpovězení otázky ohledně fotografií druhého kandidáta – 4 minuty
 • Třetí část: Dvouminutová konverzace s dalším kandidátem na základě daných podkladů, s následnou 1minutovou diskusí dané otázky - 4 minuty
 • Čtvrtá část: hlubší konverzace, pokračování třetí části - 4 minuty

 • Maximální počet bodů: 25


  Výsledky

  Od roku 2015 se výsledky přepočítávají na jakési „score“ v rozmezí 122-190. Obecně však platí následující: Abyste úspěšně vykonali zkoušku, musíte získat alespoň 60% bodů a přitom nezáleží, kolik jich získáte z jednotlivých částí.

  Jsou tři stupně úspěšnosti zkoušky Cambridge First:

  • A (více než 80 %) - dosáhli jste úrovně C1
  • B (75–79 %) - dosáhli jste úrovně B2
  • C (60–74 %) - dosáhli jste úrovně B2
  • 45-59% - dosáhli jste úrovně B1.

  Na následujícím odkazu najdete podrobného průvodce zkouškou Cambridge First:
  https://www.cambridgeenglish.org/images/167791-cambridge-english-first-handbook.pdf  Advanced

  Zkouška Cambridge Advanced (dříve CAE - Certificate in Advanced English)

  Testuje vaši angličtinu v 5 částech:

  • Reading
  • Use of English - tyto 2 části jsou spojeny do jedné, ale hodnotí se každá zvlášť
  • Writing
  • Listening
  • Speaking – vše na úrovni C1 (podle Společného evropského referenčního rámce).

  Každá část se podílí na výsledcích 20%.


  1. a 2. část: Use of English a Reading (1hod 30min)
  Use of English:
  • První část (Multiple-choice cloze) - test s výběrem možností | 8 otázek, každá za 1 bod
  • Druhá část (Open cloze) - doplňování textu bez výběru možností | 8 otázek, každá za 1 bod
  • Třetí část (Word formation) - tvoření slov | 8 otázek, každá za 1 bod
  • Čtvrtá část (Key word transformation) - přepisování vět | 6 otázek, každá za 2 body

  Maximální počet bodů: 36


  Reading:
  • Pátá část (Multiple choice) - text se 6 otázkami s výběrem – každá otázka za 2 body
  • Šestá část (Cross-text multiple matching) - 4 texty, 4 otázky (u každé otázky vyberete, ve kterém z textů se o tom kterém tématu mluví. Pozor – ačkoli máte 4 otázky a 4 texty, jeden text může být použit vícekrát! – každá otázka za 2 body
  • Sedma část (Gapped text) - doplňování vynechaného textu s výběrem možností - 6 otázek, každá za 2 body
  • Osmá část (Multiple matching) - 10 otázek, každá za 1 bod

  Maximální počet bodů: 42


  3. část: Writing (1hod 30 min)
 • První část: esej v rozsahu 220-260 slov
 • Druhá část: výběr ze tří různých témat a čtyř slohových útvarů: email/dopis | návrh | zpráva | recenze
  v rozsahu 220-260 slov

 • Maximální počet bodů: 40 (20 + 20)


  4. část: Listening  (cca 40 min)
 • První část: (Multiple choice) - 3 různé úryvky, u každého 2 otázky se třemi možnostmi, každá za 1 bod
 • Druhá část: (Sentence completion) - monolog | 10 vět na doplnění, v každé větě mezera pro 1-3 slova, každá za 1 bod
 • Třetí část: (Multiple choice) - rozhovor a 6 otázek se 3 možnostmi, každá za 1 bod
 • Čtvrtá část: (Multiple matching) - 5 souvisejících monologů, ke každému je třeba vybrat dvě odpovědi, každou z jiné sady 8 možností, každá za 1 bod

 • Maximální počet bodů: 30


  5. část: Speaking (14 minut pro pár - probíhá ve dvojicích výjimečně ve trojicích)
 • První část: odpovídáte na otázky zkoušejícího - 2 minuty
 • Druhá část: Minutové zodpovězení dvou uvedených otázek na základě dvou fotografií a zodpovězení otázky ohledně fotografií druhého kandidáta – 4 minuty
 • Třetí část: Dvouminutová konverzace s dalším kandidátem na základě daných podkladů, s následnou 1minutovou diskusí dané otázky - 4 minuty
 • Čtvrtá část: hlubší konverzace, pokračování třetí části - 4 minuty

 • Maximální počet bodů: 25


  Výsledky

  Od roku 2015 se výsledky přepočítávají na jakési „score“ v rozmezí 142-210. Obecně však platí následující: Abyste úspěšně vykonali zkoušku, musíte získat alespoň 60% bodů a přitom nezáleží, kolik jich získáte z jednotlivých částí.

  Jsou tři stupně úspěšnosti zkoušky Cambridge First:

  • A (více než 80 %) - dosáhli jste úrovně C2
  • B (75–79 %) - dosáhli jste úrovně C1
  • C (60–74 %) - dosáhli jste úrovně C1
  • 45-59% - dosáhli jste úrovně B2.

  Na následujícím odkazu najdete podrobného průvodce zkouškou Cambridge Advanced:
  https://www.cambridgeenglish.org/images/167804-cambridge-english-advanced-handbook.pdf  CPE z angličtiny

  Brzy bude doplněno...  Zertifikat Deutsch

  Brzy bude doplněno...  GZ (dříve ZMP)

  Brzy bude doplněno...  DELF z francouzštiny

  Brzy bude doplněno...